Škola hrou, anglicky snadno a rychleDo you speak English? Věta, která po revoluci otevírala dveře do celého světa, dnes již patří k evergreenům a ani náhodou se nepředpokládá jiná odpověď, než jednoznačně kladná. Porozumět a dokázat konverzovat na běžné společenské úrovni v anglickém jazyce patří k základním dovednostem vzdělaného člověka.


Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Čím dříve se člověk začne kromě své mateřštiny vzdělávat v osvojení cizího jazyka, tím lépe paměťová mozková centra na nový poznatek reagují. Je vědecky prokázáno, že pakliže dítě vyrůstá v národnostně smíšeném manželství a oba z rodičů na něj mluví jinou řečí, má velký předpoklad, že bude plynně ovládat jazyka oba.
Dětem, které takové štěstí nemají, vycházejí vstříc jazykově zaměřené jazykové mateřské školky a různé jazykové zájmové kroužky či skupiny. Děti školou povinné mohou své nabyté základy zúročit i mimo povinné hodiny, a to v jazykových školách. Angličtina pro děti je TOP mezi kroužky a  hraje prim v mimoškolním vzdělávání.


Zkoušky Young Learners English

Pakliže už mají v „anglině“ nějaký ten pátek za sebou, není od věci si vědomosti otestovat. Dobrou volbou jsou kurzy Starters, které jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základní školy. Kurz cílí na zbavení se ostychu z mluveného slova a dokáže děti povzbudit k dalšímu učení prostřednictvím radosti z dosažených výsledků.
Know how je v získávání takzvaných „erbů“ za prokázané dovednosti a motivovat je formou hry k získání dalších. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. K dispozici jsou ve třech certifikovaných úrovních - Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers.


První mety by mělo být dítě schopné dosáhnout již po 100 hodinách výuky, která probíhá jednou týdně s individuálním přístupem ve skupině maximálně osmi žáků. Délka kurzu je 33 týdnů.

Komentáře